bg_main_visual_01

HDN xây dựng Tiêu
chuẩn mới

với công nghệ tiên
tiến và hàng đầu
của riêng mình

HDN đưa ra các tiêu chuẩn về an ninh mạng nội bộ, an ninh mạng đường trục và quản
lý theo khu vực. HDN đóng vai trò cốt lõi trong những công nghệ mới này.

Thông tin chung
bg_main_visual_02

HDN là người dẫn
đầu trong việc cung cấp mạng
thế hệ tiếp theo

HDN provides an optimized solution to any clients/network

Solution View
bg_main_visual_04

HDN là người dẫn
đầu trong việc cung cấp mạng
thế hệ tiếp theo

HDN cung cấp một giải pháp tối ưu hóa cho bất kỳ người dùng hoặc hệ thống mạng nào.

Giải pháp quản lý
bg_main_visual_03
Giải pháp quản lý mạng thông
minh và thuận tiện

VIPM

VIPM là giải pháp quản lý mạng tổng thể kết hợp khả năng quản lý
đồng thời địa chỉ IP, băng thông người dùng và thiết bị người dùng.

Dẫn đầu trong công nghệ bảo mật mạng thế hệ tiếp theo dựa trên công nghệ bảo mật khác biệt của công
ty an ninh mạng toàn cầu, HanDreamnet Co., Ltd.

HDN là một công ty bảo mật hàng
đầu đã phát triển một công cụ bảo mật dành riêng cho lớp truy cập.